MILJÖPOLICY


Citus värnar om miljön och hälsa. Vi kommer att driva butiker under hårda miljö krav.


  • Sortiment och inköpsrutiner
  • Energianvändning i verksamheten
  • Förbrukning av material i driften
  • Köldmedelsanvändning
  • Kunskap och förståelse hos anställda och kunder
  • Restprodukt-och avfallshantering


Vår miljöpolicy och vårt miljöprogram kommer kontinuerligt kontrolleras av oss för butiken och våra kunder.


Följ oss på instagram